Menu
Košík

Ochrana osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Dráče s.r.o., se sídlem Puškinova 28, 463 12 Liberec, identifikační číslo: 107 20 537, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 46888 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Dráče s.r.o., V Luzích 2104/5, 466 02, Jablonec nad Nisou, adresa elektronické pošty info@drace.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“), tedy tzv. „GDPR“,  Vás informujeme, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s Vámi uzavřené, pro zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- jméno a příjmení
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- IP adresa,
- Informace o nákupních zvyklostech


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy WEDOS Internet, a.s. (správce serverů, provozovatel datového centra), Firma REGIOINFO s.r.o., účetní (pro účely zpracování fakturačních dat), Zásilkovna s.r.o. a Česká pošta, s.p. (přepravní společnosti),

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu  info@drace.cz.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy v rozsahu větším než nezbytném pro plnění kupní smlouvy s Vámi uzavřené.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července 2021.